Steriltekniska_föreningen_logotyp_liggande_pos_RGB_liten

ASEPTISKT ARBETSSÄTT
STERILTEKNISK ENHET
ORENT OMRÅDE