Steriltekniska_föreningen_logotyp_liggande_pos_RGB_liten

Sterildagarna 2021 samt årsstämman äger rum den 27-28 oktober 2021 och kommer att genomföras digitalt

27/10
10.00 Lagar och regler - diskriminigering och kränkande särbehandling i arbetslivet. - Kristina Everbrink

13.00 Underhåll av kirurgiska instrument, hur, när och varför? - Cecilia Söderberg

28/10
10.00 Presentation av Handbok för Sterilteknisk verksamhet (Arbetsgruppen som har jobbat fram handboken presenterar den och svarar på frågor)

13.00 Nya regelverket för medicinteknik, varför, vad är det som gäller och vilka är de största utmaningarna?, Anna Lefevre Skjöldebrand och Peter Löwendahl

15.00 Årsmöte (för betalande medlemmar)

Närvaroregistrering görs mellan 14:30 - 15:00. Ni kommer få ett sms med en närvaroregistreringslänk i vilken ni kan anmäla er som närvarande. Närvaroregistreringen är mycket viktig för att få fram röstlängden. Läs mer under fliken "Viktig information inför stämman!".

En röstningslänk kommer att skickas via sms 15:00. Om omröstning begärs kommer du att få använda röstningslänken som du fått i ett sms när vi testade funktionen innan stämman startade. Läs mer under fliken "Viktig information inför stämman!"

Stämman börjar kl. 15:00 och beräknas avslutas kl. 16:00.

Sista anmälningsdag är 20 oktober.


Medlem? Klicka här för att anmäla dig (ingen kostnad för medlem)

Ej medlem? Klicka här för att anmäla dig (Kostar 400:-)