Steriltekniska_föreningen_logotyp_liggande_pos_RGB_liten
loading...

Handbok för Sterilteknisk verksamhet

Nu är Handbok för Sterilteknisk verksamhet klar för nedladdning för den som vill läsa. Handboken är framtagen av en arbetsgrupp medlemmar i vår förening som med stöd av föreningen gjort den möjligt att tillsammans ta fram denna handbok.
Vi i styrelsen vill tacka för det fina jobb som arbetsgruppen utfört och samtidigt uppmana andra i vår förening att skapa arbetsgrupper inom något område för att ta fram dokument som gör att vi jobbar lika i landet

Hur många kronor är en patients säkerhet värd?

Socialstyrelsen förespråkar att vården ska återanvända medicintekniska engångsprodukter – på flera patienter.

Argumenten som lyfts handlar i huvudsak om ekonomi. Vi ser tvärtom att besparingarna man räknat med vilar på skakig grund, skriver företrädare för sju organisationer som företräder patienter, vårdprofessioner och tillverkare av medicinteknik.


Läs hela artikeln här hos Dagens Samhälle
Hur många kronor är en patients säkerhet värd? | Dagens Samhälle (dagenssamhalle.se)

 

Här kan ni läsa vårt remissvar till Socialdepartementet

Steriltekniska Föreningen har varit med och tagit fram en skuggrapport som lämnats in till Socialdepartementet då det gäller återanvändning av engångsprodukter
 

Anledningen till detta är Socialdepartementet gav ett uppdrag till Socialstyrelsen att undersöka om en sådan återanvändning skulle vara lämplig i Sverige. Där angavs att man skulle inhämta synpunkter från berörda aktörer. Där anges explicit bland andra Svensk Förening för Vårdhygien, Steriltekniska Föreningen och Swedish Medtech.
Steriltekniska föreningen och Swedish Medtech anser att vi inte fått möjlighet att lämna våra synpunkter i arbetet med rapporten.
Vi har därför valt att, tillsammans med Riksföreningen för operationssjukvård (RFop), MEDEA och Swedish Medtech, ta fram en skuggrapport. Svensk Förening för Vårdhygien har tydligt uttalat sin kritik mot att lagstifta om att tillåta återanvändning av engångsprodukter i sitt remissvar till Socialdepartementet daterat 14 april 2020

Steriltekniska Föreningen

Föreningens ändamål är att:

  • Stärka kompetens/samverkan
  • Driva kvalitets- material- och metodutvecklingsfrågor inom föreningens intresseområden
  • Driva utbildningsfrågor
  • Genomföra studiedagar med utbildning, diskussion och information inom föreningens intresseområden.

Jobb att söka

loading...

Vill ni bli sponsor till vår förening och få er logga visad, ta kontakt med
Josephine Strömberg