Steriltekniska_föreningen_logotyp_liggande_pos_RGB_liten


Ordförande

Cecilia Söderberg
Dalarna


Tel: 0704574467

cecilia.soderberg@steriltekniska.se


Kassör

Christina Bunne
Stockholm


Tel: 0734-147540


christina.bunne@steriltekniska.se

Sekreterare

Mari Larsson

Svärdsjö

Tel: 023-492274

mari.larsson@steriltekniska.se


Ledamot
Webbansvarig

Stefan Dannelöv
Umeå


Tel: 090-7851197

stefan.dannelov@steriltekniska.se

Ledamot
Medlemsansvarig

Andreas Bolin

Stockholm

Tel. 0732 46 66 03
andreas.bolin@steriltekniska.se


Ledamot

Ola Förare
Umeå


Tel: 070-6749469

ola.forare@steriltekniska.se


Ledamot

Lena Sundling

Västernorrland

Tel: 070-270 54 91

lena.sundling@steriltekniska.se


Ledamot

Jessica Löfgren
Västernorrland


Tel: 060-182151

jessica.lofgren@steriltekniska.se