Steriltekniska_föreningen_logotyp_liggande_pos_RGB_liten
loading...

Steriltekniska Föreningen har varit med och tagit fram en skuggrapport som lämnats in till Socialdepartementet då det gäller återanvändning av engångsprodukter
 

Anledningen till detta är Socialdepartementet gav ett uppdrag till Socialstyrelsen att undersöka om en sådan återanvändning skulle vara lämplig i Sverige. Där angavs att man skulle inhämta synpunkter från berörda aktörer. Där anges explicit bland andra Svensk Förening för Vårdhygien, Steriltekniska Föreningen och Swedish Medtech.
Steriltekniska föreningen och Swedish Medtech anser att vi inte fått möjlighet att lämna våra synpunkter i arbetet med rapporten.
Vi har därför valt att, tillsammans med Riksföreningen för operationssjukvård (RFop), MEDEA och Swedish Medtech, ta fram en skuggrapport. Svensk Förening för Vårdhygien har tydligt uttalat sin kritik mot att lagstifta om att tillåta återanvändning av engångsprodukter i sitt remissvar till Socialdepartementet daterat 14 april 2020

Steriltekniska Föreningen

Föreningens ändamål är att:

  • Stärka kompetens/samverkan
  • Driva kvalitets- material- och metodutvecklingsfrågor inom föreningens intresseområden
  • Driva utbildningsfrågor
  • Genomföra studiedagar med utbildning, diskussion och information inom föreningens intresseområden.

STERILDAGARNA 2020
 på
Skogshem & Wijk
15-16 oktober
INSTÄLLT

loading...

Vill ni bli sponsor till vår förening och få er logga visad, ta kontakt med
Stefan Dannelöv